Állásajánlatok
Eseménynaptár
GINOP programok 2016
Gyakran Ismételt Kérdések
Hirdetmények
Ifjúsági Iroda
Képzési ajánlatok
Közérdekű munka
Közfoglalkoztatás
Mi mennyi 2020-ban?
Minőségirányítás
Munkaerőpiaci adatok
Munkáltatói kapcsolattartás
Nyomtatványok
Online álláshirdetések és álláskeresés, önéletrajz
Pályakezdők
Pályázatok
"AZONNAL CSELEKSZÜNK" Program
Bérgarancia
Ifjúsági Garancia Program
Lakhatási támogatás
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFA-2017-2-KKV)
Munkaerőpiaci szolgáltatások
Nyári diákmunka 2018.
Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerőpiaci program indításáról
TÁMOP 1.1.2.
TÁMOP 2.1.6.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - tájékoztató
Vállalkozóvá válási támogatás
Szolgáltatásaink álláskeresőknek
TOP - Győri Járás
- Elérhetőségek
- Archívum
- Kapcsolatfelvétel
Véleménye fontos számunkra
Változások a bérgarancia támogatás igénylésében Nyomtatás

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.

A támogatással a gazdálkodó szervezet munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A bértartozás a munkaadót terhelő minden munkabértartozást jelenti, beleértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a végkielégítést is.

 

2014. július 1-jétől a felszámolási eljárás alatt álló cégek mellett már a kényszertörlési eljárásban is kérelmezhető a támogatás.

 

A kényszertörlési eljárás a cégbíróságon indul, a munkavállalók itt jelenhetik be hitelezői igényüket a kényszertörlési eljárás elrendelését követő 60 napon belül. A cégbíróság a bejelentett munkavállalói igények Bérgarancia Alapból történő kielégítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására a felszámolói névjegyzékből bérgarancia biztost jelöl ki. A bérgarancia biztost ugyanazon jogok illetik meg a bérgarancia támogatás igénylése során, mint a felszámolót.

 

Feltöltve: 2014. augusztus 7.

A bérgaranciáról Nyomtatás

Ki veheti igénybe a Bérgarancia Alapból nyújtható támogatást?

 

 A Bérgarancia Alapból nyújtható támogatás az 1991. évi IL. a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (továbbiakban: Cstv.) 3. §-ában felsorolt, felszámolás alatt álló gazdálkodó szerv veheti igény-be, az 1994. évi LXVI. tv. alapján visszatérítendő támogatásként.

 

Milyen célra igényelhető a támogatás?

 

A támogatás a munkavállalókkal szemben fennálló bruttó bér- és a Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban MT.) 95. §-a szerinti végkielégítés tartozás megelőlegezésére szolgál. A támogatás iránti igény egyaránt vonatkozhat a törvény kihirdetése előtt és után keletkezett bértartozásokra.

 

Milyen mértékű támogatás igényelhető?

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét veheti figyelembe (2008-ban: 856.000,- Ft).
Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Az előzőekben leírtaktól eltérően, ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, illetve azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a korábban meghatározott ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak a törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

 

Hogyan vehető igénybe a támogatás?

 

A támogatás iránti kérelmet a Bérgarancia Alap törvény 1., 2. számú mellékletében meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtásának helye: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerinti illetékes regionális munkaügyi központ. A kérelmet írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kell kitölteni.

 

Milyen feltételek mellett vehető igénybe a támogatás?

 

A kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és tevékenységét a felszámolási eljárás megkezdése előtt legalább 12 hónappal megkezdte, és megfelel a törvényi feltételeknek. Amennyiben az 1994. évi LXVI. törvényben foglaltaknak a benyújtott kérelem nem felel meg, azt az ügyintéző hiánypótlásra szólítja fel a pályázót vagy a kérelmet elutasítja.

 

Mi történik a kérelemmel?

 

A regionális munkaügy központ a támogatásról a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül határozattal dönt. Támogatás nyújtása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított 15 napon belül intézkedik annak a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből történő átutalásáról. A Bérgarancia Alapból nyújtott támogatás kamatmentes.

Kapcsolódó dokumentumok

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai u. 12.
Tel.: (96) 795-877 Fax.: (96) 795-885 E-mail: foglalkoztatas@gyor.gov.hu