Állásajánlatok
Eseménynaptár
GINOP programok 2016
Gyakran Ismételt Kérdések
Hirdetmények
Ifjúsági Iroda
Képzési ajánlatok
Közérdekű munka
Közfoglalkoztatás
Mi mennyi 2020-ban?
Minőségirányítás
Munkaerőpiaci adatok
Munkáltatói kapcsolattartás
Nyomtatványok
Online álláshirdetések és álláskeresés, önéletrajz
Pályakezdők
Pályázatok
"AZONNAL CSELEKSZÜNK" Program
Bérgarancia
Ifjúsági Garancia Program
Lakhatási támogatás
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFA-2017-2-KKV)
Munkaerőpiaci szolgáltatások
Nyári diákmunka 2018.
Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerőpiaci program indításáról
TÁMOP 1.1.2.
TÁMOP 2.1.6.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - tájékoztató
Vállalkozóvá válási támogatás
Szolgáltatásaink álláskeresőknek
TOP - Győri Járás
- Elérhetőségek
- Archívum
- Kapcsolatfelvétel
Véleménye fontos számunkra
Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerőpiaci program indításáról Nyomtatás

 

I. A program célja

 

A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése.

 

 

II. A program célcsoportja

 

A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:

- 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a programba.

- az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők képzik a további célcsoportot.

 

 

III. A program elemei

 

1. Munkaerőpiaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

 

2. Bérköltség támogatás

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.

 

Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt (a 2011. évi CLVI. törvény 463/A. §-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000 Ft  munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség csak részben keletkezik.

 

Az előzőek alapján, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson, azon érintett foglalkoztatók (költségvetési szerv, pl.: a helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják érvényesíteni a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezményt, a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét az NFA-ból támogatásként biztosítjuk.

 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A program keretében főszabály szerint a teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is.

 

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

 

A program keretében nyújtott bérköltség támogatás az 1407/2013 EU bizottsági rendeletben foglaltak szerinti csekély összegű – de minimis – támogatásnak minősül.

 

A program e változatában a támogatás mellett a munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

 

 

IV. A támogatás időtartama

 

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart.  A programba vonásra 2015. december 21-től 2016. április 30-ig van lehetőség. A program terhére a kötelezettségvállalást legfeljebb 2016. december 31-ig biztosítjuk.

 

 

V. A program megvalósítója

 

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.

 

A program megvalósítói azok a munkaadók is, akik a támogatott foglalkoztatással biztosítják a 40 évből még hiányzó jogosultsági idő megszerzését. Ugyanakkor a program holtsúlyának csökkentése érdekében a program célcsoportjába tartozó személy munkanélkülivé válását megelőző utolsó munkáltatója részére az érintett álláskereső foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg.

 

 

VI. A program forrása, költsége

 

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 1 milliárd Ft, amely a 2016-os évet terheli.

 

 

VII. A programtól várt eredmények

 

A programba a célcsoportnak megfelelő álláskereső nők bevonását és támogatással történő elhelyezkedésük elősegítését tervezzük. Célunk, hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze a nyugdíjazásukhoz szükséges jogosultsági időt.

 

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

 

                                                                                      Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

Feltöltve: 2016.01.07.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai u. 12.
Tel.: (96) 795-877 Fax.: (96) 795-885 E-mail: foglalkoztatas@gyor.gov.hu