Állásajánlatok
Eseménynaptár
GINOP programok 2016
Gyakran Ismételt Kérdések
Nyilvántartás és ellátás
Kötelezettségek nyilvántartás esetén
Támogatások
Szolgáltatások
Külföldi munkavégzés
Tájékoztatás
Képzés
Munkavégzés GYED folyósítása mellett
Hirdetmények
Ifjúsági Iroda
Képzési ajánlatok
Közérdekű munka
Közfoglalkoztatás
Mi mennyi 2023-ban?
Minőségirányítás
Munkaerőpiaci adatok
Munkáltatói kapcsolattartás
Nyomtatványok
Online álláshirdetések és álláskeresés, önéletrajz
Pályakezdők
Pályázatok
Szolgáltatásaink álláskeresőknek
TOP - Győri Járás
- Elérhetőségek
- Archívum
- Kapcsolatfelvétel
Véleménye fontos számunkra
TájékoztatásNyomtatás

Mit kell tudni az egyszerűsített foglalkoztatásról?

Hivatalos, bejelentett munkaviszony, mely az ellátásra jogosító időbe is beszámít. A munkanapokra a munkáltató a NAV felé bejelenti a foglalkoztatást és napi járulékot fizet. Ez a közteher a dolgozó számára csak a nyugdíjjárulékot fedezi, ezért az így szerzett jövedelme után az éves adóbevallás készítésekor személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezhet. Az egyszerűsített foglalkoztatás napjaira a dolgozót baleseti egészségügyi szolgáltatás illeti meg.

Az egyszerűsített foglalkoztatás formái:

- mezőgazdasági idénymunka, mely során azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

- turisztikai idénymunka, mely során azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,
- alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

 Miért érdemes közfoglalkoztatásban dolgozni?

A közfoglalkoztatás célja, hogy a közfoglalkoztatás révén növekedjen a különböző elhelyezkedési nehézségekkel küzdő álláskeresők foglalkoztatása, fokozza az álláskeresési aktivitást, valamint elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

 

Úgy tudom, van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra, hogyan működik ez?

2013 januárjától lehetőség nyílt valamennyi álláskereső, közvetítést kérő és szolgáltatást kérő számára, hogy együttműködési kötelezettségének részben elektronikus kapcsolattartás útján tegyen eleget. Ennek keretében a nyilvántartott személyek részére lehetőség nyílik a jelentkezési kötelezettség elektronikus levélben (e-mailben) történő teljesítésére, illetve a körülményekben bekövetkezett változások, események elektronikus levélben történő bejelentésére.

A nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékát az ügyfél már az első jelentkezést megelőzően e-mailben is jelezheti. Ebben az esetben a kirendeltségnek egy válaszlevélben kell őt személyes megjelenésre felszólítania. A nyilvántartásba vétel dátuma az elektronikus levél kirendeltségre történő megérkezésének a napja lesz függetlenül attól, hogy az munkanapra vagy pihenőnapra esett.

A kérelem benyújtásával egy időben – a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek vizsgálatakor – az ügyfél nyilatkozik a kapcsolattartás választott módjáról. Amennyiben az elektronikus kapcsolattartást választja az ügyfél, az aláírt nyilatkozatban tájékoztatást kap az elektronikus kapcsolattartás vázlatos tartalmáról, és egyúttal egy írott, részletes tájékoztató anyagot is át kell adni részére. Az ügyfél a nyilatkozatában megadja azt az e-mail címet, amelyen a kapcsolatot kívánja tartani. Ennek megváltoztatása újabb nyilatkozattal lehetséges.

A kapcsolattartás választott módja megváltoztatható a nyilvántartás folyamán bármikor egy újabb nyilatkozat kitöltésével. Az új jogszabályi rendelkezés hatályba lépésekor már nyilvántartott ügyfelek a következő esedékes jelentkezésükkor nyilatkozhatnak az új kapcsolattartási forma vállalásáról.

Az elektronikus kapcsolattartás vállalása esetén lehetőség nyílik a jelentkezési kötelezettség e-mailben történő teljesítésére és a körülményekben bekövetkezett változások (pl. szünetelést eredményező események) ilyen módon történő bejelentésére is. Mindezzel az ügyfél azt is vállalja, hogy az általa megadott e-mail címre érkezett leveleket fogadja, és az azokban foglaltaknak eleget tesz. A kirendeltség elektronikus levélben felszólíthatja az ügyfelet személyes jelentkezés teljesítésére (pl. felajánlható megfelelő munkahely vagy munkaerő- piaci program esetén).

Az ügyfél nyilatkozatától függetlenül a kirendeltségi ügyintéző előírhat az álláskereső részére személyes együttműködési kötelezettséget, ebben az esetben az ügyintéző döntésétől eltérni nem lehet, kötelező a kirendeltségen személyesen megjelenni.

 

 

Feltöltve: 2014. február 18.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai u. 12.
Tel.: (96) 795-877 Fax.: (96) 795-885 E-mail: foglalkoztatas@gyor.gov.hu