Állásajánlatok
Eseménynaptár
GINOP programok 2016
Gyakran Ismételt Kérdések
Hirdetmények
Ifjúsági Iroda
Képzési ajánlatok
Közérdekű munka
Közfoglalkoztatás
Mi mennyi 2019-ben?
Minőségirányítás
Munkaerőpiaci adatok
Munkáltatói kapcsolattartás
Nyomtatványok
Online álláshirdetések és álláskeresés, önéletrajz
Pályakezdők
Pályázatok
Szolgáltatásaink álláskeresőknek
TOP - Győri Járás
- Elérhetőségek
- Archívum
- Kapcsolatfelvétel
Véleménye fontos számunkra
Munkásszállás kialakítása támogatási program 2019. április - LEJÁRT PÁLYÁZAT!Nyomtatás

LEJÁRT PÁLYÁZAT!

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható
támogatásról

 

LEJÁRT PÁLYÁZAT!

 

I. A támogatás feltételrendszere

 

Támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság nyújthat be munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

 

A program szempontjából a munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a támogatott tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - támogatottal szerződési jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van.

 

A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100 %- os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely

a) a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
b) a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan
megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
e) kötelezettséget vállal arra, hogy
ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a
megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására
vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés
megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új
munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
ed) szerződést köt a munkaadóval annak érdekében, hogy a munkaadó a támogatással létrehozott
munkásszállásban szállásolja el a mobilitási problémákkal érintett munkavállalóit,
ee) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére
irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

 

 

Részletes tájékoztató és mellékletek:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai u. 12.
Tel.: (96) 795-877 Fax.: (96) 795-885 E-mail: foglalkoztatas@gyor.gov.hu